عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دست و پای گرفته ی عشق

مجموعه : مطالب عاشقانه
دست و پای گرفته ی عشق
كاش قلبم درد پنهانی نداشت

چهره ام هرگز پریشانی نداشت

 كــــاش برگ  آخر تقویم عشق

خبر از یك روز بارانی نداشت

كاش می شد راه سخت عشق را

 بی خطر پیمود و قربانی نداشت

كاش میشد عشق را تفسیر كرد

دست و پای عشق را زنجیر كرد