اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ملکه زیبایی امریکا در معرض اتهام به قتل! (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
ملکه زیبایی امریکا در معرض اتهام به قتل! (عکس)

موکل این زن در دادگاه عنوان کرد او در این پرونده بی گناه است و گناه او برقراری رابطه با مردان نامناسب است که باعث شده وی در این بحران گرفتار شود.

گفتنی است این زن متهم ردیف دوم این پرونده است و بدیل مشارکت در قتل به ۵ سال زندان محکوم شد. “مگی توماس” در سال ۲۰۰۰ میلادی تاج ملکه زیبایی را بر سر گذاشته بود. او بعد از این موفقیت چشمگیر زنجیره ای از ازدواجهای ناموفق و روابط بی سرانجام را در کارنامه زندگی خصوصی اش ثبت کرده است. به گزارش ایران ناز او اخیرا متهم است به همراه دوست پسر سابق خود یک مرد را در سال ۲۰۰۳ به ضرب گلوله به قتل رسانده است..

ملکه زیبایی امریکا در معرض اتهام به قتل! (عکس)

پرداد:“جیمز هادن” نامزد سابق او به عنوان متهم ردیف اول این پرونده است و در سال ۲۰۰۵ در مکزیک بازداشت شده و به ۸۰ سال زندان محکوم شد.
موکل این زن در دادگاه عنوان کرد او در این پرونده بی گناه است و گناه او برقراری رابطه با مردان نامناسب است که باعث شده وی در این بحران گرفتار شود.
او میگوید از این که ناخواسته وارد جریان یک قتل شده است ناراحت است و امیدوار است به زودی به زندگی طبیعی خود بازگردد و با استفاده از تجربیاتش بتواند زندگی خوبی داشته باشد.