عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

كنسرت «شجاعت حسین‌خان» و «تهمورس پورناظری» در تهران

كنسرت «شجاعت حسین‌خان» و «تهمورس پورناظری» در تهران
این دو هنرمند ایرانی و هندی برای نخستین بار دركنار یكدیگر باهم همكاری‌ می‌كنند.
تهمورس پورناظری به همراه شجاعت حسین خان آذرماه در تهران به اجرای برنامه می‌پردازند.
تهمورس پورناظری در خصوص اجرای این برنامه گفت:این كنسرت كه «افسانه شو» نام دارد، بخشی از پروژه موسیقی «از تخت جمشید تا تاج محل» است. پروژه‌ موسیقیایی كه ساخت آن از مدتها قبل شروع شده‌است.
وی حضور شجاعت حسین خان، استاد بزرگ موسیقی هند در ایران را باز شدن پنجره‌ای به فضای موسیقی امروز ایران خواند و گفت:به دلیل اینكه در 30 سال گذشته موسیقیدان‌های طراز اول جهانی در ایران حضورشان از تعداد انگشتان یك دست كم تر بوده‌است، این گونه فرصت‌ها غنمیت شمرده می‌شود.
این دو هنرمند ایرانی و هندی برای نخستین بار دركنار یكدیگر باهم همكاری‌ می‌كنند، همكاری‌ای كه آهنگساز گروه شمس آن را موثر در جریان موسیقی ایران دانست و افزود: با وجود چنین برنامه‌هایی موسیقیدانان ما و دوستداران موسیقی می‌تواند در كم ترین فاصله با موسیقیدان طراز اول جهان آشنا بشوند.
این كنسرت با اجرای بخشی از پروژه«از تخت جمشید تا تاج محل»و نیز تك نوازی تار(تهمورس پورناظری) و سیتار(شجاعت حسین خان)، دونوازی تار و سیتار، براساس ساخته‌های تهمورس پورناظری برگزار می‌شود.
كنسرت «افسانه شو» به آهنگسازی تهمورس پورناظری، آذرماه در تالار وحدت برگزار خواهد شد.