چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!

چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!

فقط با توجه به چند مسئله بهداشتی ساده، در محل کار، خانه و در زندگی روزمره، می‏توان از بیماریهای جسمی که معمولا در پیری به سراغ آدم‏ها می‏آد، راحت شد. تصور بکنید که در هفتاد سالگی‏تان، به اندازه وقتی که 25 ساله هستید، بتوانید تحرک داشته باشید؛ بدون این که دردهای رایج دوران پیری به سراغ شما بیاید.
 
 
نحوه درست بلند کردن اشیاء
چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!
نحوه درست رانندگی
چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!
نحوه درست نشستن
چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!
نحوه درست برداشتن کودک از زمین
چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!
نحوه صحیح حمل کردن اشیا
چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!
نحوه صحیح ایستادن
چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!
یک نرمش کششی بسیار مناسب
چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!
انجام ورزش ستون فقرات
چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!
انجام کشش عضلات به صورت خوابیده
چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!
انجام نرمش پا
چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!
نرمش پا
چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!
نرمشی دیگر برای ستون فقرات
چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!
نرمشی جهت کشش عضلات
چند نکته ساده ولی مفید برای جلوگیری از کمر درد!!