اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

جنجال تنبیه وحشیانه دانش آموزان توسط یک معلم زن

جنجال تنبیه وحشیانه دانش آموزان توسط یک معلم زن
تعیین نوع تنبیه در مدارس و دیگر محیط های آموزشی از سوی قانون گذاران نشان دهنده ی اهمیت آرامش روحی و روانی دانش آموزان در کلاس های درس است اما شکستن این قوانین در یکی از مدارس چین پیامد های بسیار بدی داشته است.
 
جنجال تنبیه وحشیانه دانش آموزان توسط یک معلم زن
 
یک معلم چینی بصورت ظالمانه بچه های مدرسه ابتدایی را تنبیه میکند تا جایی که خشم مردم چین و اعتراض های جهانی را در پی داشته است.
 
جنجال تنبیه وحشیانه دانش آموزان توسط یک معلم زن

به گزارش ایران ناز در کلاس این معلم چینی اگر بچه ای جیغ بزند معلم او را با گوش هایش از روی زمین بلند می کند و در تصاویر زیر انواع و اقسام تنبیه های کلاسی این معلم به چشم میخورد. در این کلاس درس بچه ها با کوچک ترین بی نظمی تنبیه که نه ،با شکنجه روبرو  می شوند ،برخی از این تنبیه ها یادآور شکنجه های سازمان های جاسوسی است .
 
جنجال تنبیه وحشیانه دانش آموزان توسط یک معلم زن

بستن دهان بچه ها با نوار چسب،قرار دادن سطل زباله روی سر بچه ها و سایر تنبیه هایی که تنها در این کلاس درس رایج است به روح و روان شاگردان کلاس آسیب زیادی رسانده است. یکی از والدین بیان می کند وقتی دختر کوچک من در کلاس نتوانست تا ده بشمرد این معلم ظالم 43 سیلی به صورت دختر بچه من زده است.
 
جنجال تنبیه وحشیانه دانش آموزان توسط یک معلم زن

پخش تصاویر تنبیه بدنی در یکی دیگر از مدارس چین نیز در روزهای اخیر خشم عمومی را به همراه داشته است و از مسئولین مدارس خواسته شده پیگیری های لازم را در خصوص معلمان ظالم انجام دهند.
 
جنجال تنبیه وحشیانه دانش آموزان توسط یک معلم زن