اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

جاذبه وتفاهم جنسی در ازدواج موفق

جاذبه وتفاهم جنسی در ازدواج موفق
جاذبه جنسی ریشه در ژنتیك افراد دارد و از این جهت ممكن است فردی از جهت جنسی برایمان جداب بوده و یا فردی برایمان در نگاه اول جذاب نباشد .

اما اینكه چرا این جذابیتها بین ما و فرد دیگری بوجود میآید رابطه مستقیمی با بیوشیمی جنسی فرد مقابل و خود ما دارد ، اگر آن فرد هم مثل ما از خود امواج درونی جنسی منتشر كند برای ما جذابیت خواهد داشت وگرنه ممكن است از نظر جنسی اهمیت زیادی برای او قائل نباشیم .

تمام مطالبی كه عنوان شد مربوط به برخوردهای اولیه میباشد كه نقش موثری در تفكرات آینده ما دارد .

در مورد جاذبه جنسی باید بدانیم :

هنگامی كه رابطه را با كسی كه از لحاظ جنسی برایتان جذاب نیست ادامه میدهید خود را نا خواسته به سمت خیانت پیش میبرید .

همیشه جذابیت جنسی باید ارتباط شما و نامزد و یا همسرتان را از حالت دوستی معمولی خارج كند و معنای دیگری به آن بدهد .

اگر در ابتدای رابطه جذابیت جنسی زیادی احساس نمیكنید تقریباً غیر ممكن است در ادامه این جذابیت افزایش پیدا كند .

اما بحث مهمتر تفاهم جنسیست

این نوع تفاهم دیگر به نگاه اول و برداشتهای سطحی اولیه بستگی ندارد ، این تفاهم با مرور زمان و بوجود آمدن دیگر انواع تفاهمات در كنار هم حاصل میشود .

بعنوان یك نكته باید گفت كه جذابیت جنسی به دوام و بقای زندگی زناشوئی كمك میكند ولی همه مشكلات را حل نمیكند .

دو نفر برای آنكه بتوانند در كنار یكدیگر بمانند نیازمند تفاهمات فكری و جسمی و روحی هستند .

هر قدر دیگر تفاهمات بهتر و بیشتر حاصل شده باشد تفاهم جنسی هم میتواند بهتر حاصل شود .

جاذبه جنسی یكی از اركان تفاهم به حساب می آید و در صورت وجود آن دیگر تفاهمات تسهیل می شود . و زمانی كه شما با فردی از نظر فكری و روحی و جسمی تفاهم دارید در ایجاد تفاهم جنسی موفقتر خواهید بود .

از این صحبتها نباید این برداشت را داشته باشیم كه هر فردی كه در نگاه اول از جذابیت جنسی بالائی در چشم ما برخوردار نیست نمیتواند همسر خوبی باشد بلكه این اشارات به آن معنا بود كه زندگی مشترك نمیتواند بدون جذابیتهای جنسی موفق باشد .اما همچنان وجود بعضی جذابیتهای جنسی بهمراه تفاهمات فكری و روحی و . . . .

میتواند تفاهمات جنسی خوبی بوجود بیاورد .

مهم این است كه این تفاهمات همه جانبه باشد و سهل انگاری و یا از روی گرسنگی جنسی و یا چشم پوشی بر روی مسائل و یا ترس از روبرو شدن با مشكلات نباشد .

گاهی مشكلات را در ذهنمان كوچك جلوه میدهیم و علت آن ترس از روبرو شدن با آن مشكلات است و یا تظاهر به تفاهم میكنیم در حالی كه این تفاهم نبوده و یك نیاز غریزی صرف و نگرش تك بعدی بوده است .

در چنین مواقعی با ترس از روبرو شدن با مشكلات، مشكلات بزرگتری بوجود آورده ایم و خود را در رنج قرار داده ایم .

باید اشاره كنم همه مشكلات بد نیستند بلكه فقط مشكلاتی كه ما را نا امید و ناتوان میكنند برای زندگی ما خطر ناك هستند بخاطر همین باید با مشكلات روبرو شد و آنها را حل كرد .باید با مسائل زندگی از ابتدا صادقانه روبرو شد .

تفاهم جنسی قابل رشد است اما جاذبه جنسی قابل افزایش نیست ، افزایش تفاهم جنسی به این عامل بستگی دارد كه چقدر در دیگر تفاهمات با همسر و یا نامزدتان به موفقیت رسیده باشید و چقدر برای هم قابل درك باشید و چقدر برای اینها سعی كنید.