عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آگهی استخدام پیمانی در سازمان حفاظت محیط زیست(ویژه شهرستان ها)

مجموعه : مجله خبری روز
آگهی استخدام پیمانی در سازمان حفاظت محیط زیست(ویژه شهرستان ها)
سازمان حفاظت محیط زیست برای تامین نیروی انسانی خود بر اساس مفاد قانون مدیریت خدمات كشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به كارگیری افراد در دستگاه های اجرایی تعداد 63 نفر از افراد واجدشرایط ذیل را از طریق آزمون توانمندیهای عمومی ، تخصصی و مصاحبه علمی تخصصی و طی مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام می نماید .
 
 
برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط و نحوه استخدام کلیک نمایید:
استخدام در سازمان حفاظت از محیط زیست