اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عکس هایی از مراسم خرافی مصلوب کردن (13-)

عکس هایی از مراسم خرافی مصلوب کردن (13-)

عکس هایی از مراسم خرافی مصلوب کردن!

هر سال در روز “جمعه نیک” شماری از مسیحیان در برخی نقاط جهان با میخ‌هایی به طول بیش از ۷ سانتی‌متر خود را به صلیب می‌کشند. کلیسای کاتولیک از این مراسم به شدت انتقاد کرده است.

 

عکس هایی از مراسم خرافی مصلوب کردن (13-)

مراسم وحشتناک به صلیب کشیدن

عکس هایی از مراسم خرافی مصلوب کردن (13-)

تصاویری از خرافه پرستی مسیحیان 

عکس هایی از مراسم خرافی مصلوب کردن (13-)

 

عکس هایی از مراسم خرافی مصلوب کردن (13-)

 مراسم خرافی مصلوب کردن

عکس هایی از مراسم خرافی مصلوب کردن (13-)

 

عکس هایی از مراسم خرافی مصلوب کردن (13-)

عقاید و آداب وحشتناک مسیحیان

عکس هایی از مراسم خرافی مصلوب کردن (13-)