اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ترافیك سنگین تآیا حاضرید؟حمل كنید؟

ترافیك سنگین تآیا حاضرید؟حمل كنید؟
آب

آب‌ضروری‌ترین نیاز هر انسانی است که باید بخورید حتما. برای هر نفر یك بطری آب یك لیتری لازم است. بچه‌های كوچك را فراموش نكنید؛ آنها هم به یك بطری آب نیاز دارند.

‌دلیل: كمبود آب باعث كند‌شدن فعالیت‌هــای طبیعی بدن می‌شود. به این دلیل كه همه واكنش‌های حیاتی در حضور آب انجام می‌شود. از طرفی كمبود آب باعث بروز یبوست، اختلال در عملكرد دستگاه گوارش و قلب می‌شود.

نان


از همراه بردن نان فانتزی پرهیز كنید؛ چون زود خشك می‌شود. بهترین نان، لواش و تافتون است. به این دلیل كه هم جای كمی ‌می‌گیرد و هم خشك شده آنها هم قابل استفاده است. برای هرنفر، دو عدد نان كامل درنظر بگیرید.

‌دلیل: یكی از راه‌های جلوگیری از افت قند خون، تامین گلوكز، یكی از نیازهای اصلی مغز است؛ نان از منابع تامین گلوكز است و به همین دلیل مصرف آن می‌تواند فعالیت مغز را كنترل كرده و مانع از افت فشار و بی‌هوشی شود. از طرفی نشاسته موجود در نان سیركننده است. نان لواش و تافتون نسبت به دیگر نان‌ها زود هضم هستند و مصرف آنها بعد از نان سنگك، بهتر است.

غذاهای آماده


همراه داشتن مواد غذایی آماده مانند انواع خورش و برنج آماده است. این غذاها را می‌توان بدون نیاز به گرم كردن استفاده كرد. بنابراین در ترافیك‌های چندصد كیلومتری كه نمی‌توان غذا را گرم كرد، خوردن این غذاها نجات دهنده است.

‌دلیل: طبیعی است نیاز اصلی بدن تامین تركیب‌های غذایی مورد نیاز است. بدن ما هر هشت ساعت نیازمند مصرف مواد غذایی است. بنابراین باید غذای مورد نیاز بدن تامین شود. این نكته برای كودكان زمانی حدود چهار ساعت است. همراه داشتن غذا یكی از اصلی‌ترین نیازهای بدن است.