عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

جهان رو به تاریکی می رود!

جهان رو به تاریکی می رود!

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد طبیعت رو به تاریکی است.

محققان نشان می‌دهند ماده‌ی تاریک به عنوان داربست‌های کیهانی در جهان شناخته شده و به صورت آرام در حال بلعیدن کیهان هستند.

 
این یافته‌ها نشان می‌دهد انرژی تاریک رو به گسترش در کیهان بوده و به نوعی برای گسترش آنتروپی جهان را در برمی‌گیرد.

نخستین  پژوهش صورت گرفته در سال 1998 میلادی در وست منچستر صورت گرفته نشان داد که جهان در حال گسترش است.

با این حال محققان مدل استانداردی از این گسترش ساخته و با انطباق فضا زمان مدل‌های مناسبی را شبیه سازی کردند.

فضای خلاء و عدم انتشار نور در انرژی تاریک به نوعی معما در این زمینه تبدیل شده و چگالش مواد را در مواجهه با این معما قرار داده است.