اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

امروزه تغذیه صحیح را چگونه می بینید

امروزه تغذیه صحیح را چگونه می بینید
امروزه تغذیه صحیح جایگاه اصلی خود را در بین برنامه های ورزشكاران پیدا كرده است و اهمیت تغذیه صحیح و مناسب و تأثیر آن در تمرینات ورزشی و مسابقات مشخص شده است. توصیه های غذایی برای ورزشكاران باید نیازهای ورزشكاران را چه در ورزشهای قدرتی و چه در ورزشهای استقامتی تأمین نماید.
 
یك ورزشكار باید بر طبق الگوی درست مصرف مواد غذایی مناسب تمرینات خود را دنبال نماید.رژیم غذایی مناسب برای ورزشكاران صرف نظر از نوع و شدت برنامه های تمرینی باید به نسبت بیشتر از 55% از كربوهیدرات، كمتر از 30% از چربی و حدود 12 تا 15% از پروتئین تأمین شود خیلی خوب است.
 
 1_ بهره وری از تنوع گسترده غذاهای مغذی

2_ مصرف مقادیر كافی نانها و غلات ( كامل )، سبزیجات و میوه ها

3_ مصرف غذای كم چرب، به ویژه ضعیف از چربی اشباع شده

4_ حفظ وزن مناسب بوسیله دریافت غذای متعادل و فعالیت فیزیكی منظم

5_ مصرف متوسط مقادیر قندوشكر و غذای حاوی شكر افزودنی


6_ انتخاب غذای كم نمك و استفاده محدود از نمك

7_ نوشیدنی كافی آب و مایعات

8_ مصرف غذاهای حاوی كلسیم بویژه برای دختران وبانوان

9_مصرف غذاهای حاوی آهن بویژه در دختران ، بانوان و گیاهخواران
 
 "BMR" یا نرخ متابولیك پایه
 
"BMR" همانطور كه میدانید حداقل انرژی لازم برای انجام فعالیتهای حیاتی بدن است این انرژی در ورزشكاران متغیر است و بستگی به توده عضلانی بدن، سن و عوامل ژنتیك دارد. افزایش"BMR"  با افزایش توده بدن همراه است .
 
ارتباط نزدیكی با توده عضلانی بدن دارد ورزشكارانی كه توده عضلانی بیشتری دارند نیاز متابولیكی بیشتری برای انرژی در مقایسه با افراد غیر ورزشكار دارند. میزان انرژی مصرفی روزانه ورزشكاران از محاسبه "BMR" و فاكتور فعالیت كه بصورت مضربی از "BMR" می باشد محاسبه می شود.