شهر ساخته شده بسیار عجیب زیر آب (عکس)

شهر ساخته شده بسیار عجیب زیر آب (عکس)
"فیل پالی" طراح مقیم لندن، بیوسفر 2 را خواهد ساخت: شهری زیر آب که می توان تجربه خوابیدن کنار ماهی ها را بدست آورد و احساس آرامش کرد.
 
شهر ساخته شده بسیار عجیب زیر آب (عکس)

خانه مذکور برای 100 نفر طراحی شده و ساکنان نیازی به هوای بیرون ندارند. غذا و سایر ملزومات زندگی نیز در آنجا موجود است.
 
شهر ساخته شده بسیار عجیب زیر آب (عکس)

فیل پالی با ایده زندگی زیر آب، کتاب نیز نوشته و امیدوار است روزی این آرزو کاملا محقق شود.وی فکر می کند ایده اش تا 20 سال آینده محقق گردد. بیوسفر2 شامل 8 کره کوچک وبزرگ بع عرض 1105 فوت است.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب