شعر تو کجایی تا شوم من چاکرت

شعر تو کجایی تا شوم من چاکرت
ای فدای تو همه بزهای من

ای به یادت هی هی و هی های من

 

زین نمط بیهوده می گفت آن شبان

گفت موسا با کی استت ای فلان ؟!

 

گفت با آن کی که ما را آفرید

این زمین و چرخ از او آمد پدید

 

گفت موسا های خیره سر شدی !

خود مسلمان ناشده کافر شدی

 

این چه ژاژ است این چه کفر است و فشار

پنبه ای اندر دهان خود فشار

 
تا نگیرد درد این جان فشان

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب