وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

جزئیات احضار عادل فردوسی پور به دادسرا

جزئیات احضار عادل فردوسی پور به دادسرا

جزئیات احضار عادل فردوسی پور به دادسرا

 

به گزارش ایران ناز مجری جنجالی برنامه 90 به دادسرا احضار شد . عادل فردوسی پور که تاکنون دوبار احضار شده است در صورت نرفتن به ددسرای فرهنگ و رسانه , در بار سوم با حکم جلب بازداشت میشود ! براساس خبرهاي منتشر شده عادل فردوسي پور به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار شده است.

 

عادل فردوسي پور مجري و تهيه‌کننده برنامه نود به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار شده است.

 

پيش از اين نيز براي فردوسي‌پور از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران احضاريه‌اي صادر و ارسال شده بود.

 

علت احضار فردوسي پور مشخص شد؛ گويا شکايت مالک سابق نفت تهران از عادل فردوسي پور باعث احضار وي به دادسرا شده است.

 

مالک سابق نفت از عادل فردوسي‌پور شکايت کرده است

 

فردوسي پور در گذشته در برنامه 90 آيتمي را به معرفي مالک سابق نفت اختصاص مي‌دهد که بخشي از آن هم مربوط به زندگي شخصي وي مي‌شد. همين امر باعث شد تا او از اين مجري تلويزيون به دادسرا شکايت کند.

 

تاکنون 2 احضاريه براي فردوسي پور از سوي دادسرا احضار شده که اين مجري براي اداي توضيحات حضور پيدا نکرده است.

 

احضاريه سوم هم به زودي صادر خواهد شد و اگر باز هم وي از اين کار امتناع ورزد دادگاه حکم جلب وي را صادر خواهد کرد.

 

جزئیات احضار عادل فردوسی پور به دادسرا