وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

2 کیلو گرم تریاک که در معده این مرد جاسازی شده بود!

2 کیلو گرم تریاک که در معده این مرد جاسازی شده بود!
 مأموران کلانتری 112 ابوسعید از سوی یکی از منابع اطلاعاتی دریافتند یک قاچاقچی 27 ساله به دلیل مسمومیت به یکی از بیمارستان‌های مرکزی تهران مراجعه کرده است.

مأموران به سرعت به بیمارستان اعزام و متهم را شناسایی و با توجه به اینکه اطمینان داشتند متهم به صورت انبار (بلعیدن) اقدام به حمل مواد مخدر مینماید موضوع را به سرعت به کادر پزشکی بیمارستان اطلاع داده و متهم را تحت نظر قرار دادند.

در ادامه پزشکان ضمن انجام آزمایشهای پزشکی و اخذ عکس رادیولوژی از معده متهم دریافتند متهم مقادیر قابل توجهی بسته مشکوک را در معده خود جاسازی نموده است.

با توجه به اینکه احتمال مرگ متهم به دلیل باز شدن مواد متصور بود به دستور پزشک معالج نامبرده به اتاق عمل منتقل و با انجام عمل جراحی از داخل معده وی مقدار یک کیلو و 900 گرم تریاک در بسته‌های کوچک کشف شد.

سرهنگ کیومرث حسنوند، رئیس کلانتری 112 ابوسعید با اعلام این خبر به سایت پلیس گفت: متهم هم اکنون تحت درمان است و توسط مامورین این یگان تحت نظر قرار دارد تا پس از بهبودی تحقیقات پلیسی برای کشف سایر جرایم و دستگیری سایر همدستانش از وی صورت پذیرد.