اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس های دلخراش از جنازه های 8 مرزبان ایرانی (18-)

مجموعه : مجله خبری روز
عکس های دلخراش از جنازه های 8 مرزبان ایرانی (18-)

درگیری در حد فاصل نگور ـ جکیگور در جنوب سیستان و بلوچستان منجر به شهادت ۸ مرزبان ایرانی شد 

 

مشاهده این تصاویر برای همه افراد توصیه نمیشود.

.

.

.

.

.

عکس های دلخراش از جنازه های ۸ مرزبان ایرانی (۱۸-)

 

عکس های دلخراش از جنازه های ۸ مرزبان ایرانی (۱۸-)

 

عکس های دلخراش از جنازه های ۸ مرزبان ایرانی (۱۸-)

 

عکس های دلخراش از جنازه های ۸ مرزبان ایرانی (۱۸-)

 

عکس های دلخراش از جنازه های ۸ مرزبان ایرانی (۱۸-)