وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

رسوایی های اخلاقی یک مجری مشهور (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
رسوایی های اخلاقی یک مجری مشهور (عکس)
در ادامه رسوایی های اخلاقی در شبکه بی بی سی انگلیس، پل گامباسینی، مجری باسابقه رادیو و تلویزیون هم به اتهام سوء استفاده جنسی دستگیر شد. طبق گزارش «آریا» شبکه بی بی سی اعلام کرد این مجری ۶۴ ساله که حدود چهار دهه است در این شبکه رادیویی و تلویزیونی کار می کند و یکی از مشهورترین مجریان بی بی سی به شمار می رود، سه شنبه هفته پیش بازجویی و بعد به قید وثیقه آزاد شد.
 
رسوایی های اخلاقی یک مجری مشهور (عکس)

پلیس این گزارش را تایید نکرد و تنها اعلام کرد دو مرد ۶۴ و ۷۴ ساله در چارچوب تحقیق درباره سوءاستفاده جنسی دستگیر شده اند. این تحقیقات در پی رسوایی سوءاستفاده جنسی جیمی ساویل، مجری سابق بی بی سی انجام شد.مدیر برنامه گامباسینی گفت وی اتهامات مطرح شده را رد کرده است نمی دانیم برای چه.