اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اقدام بسیار جالب و عجیب عروس جوان فلسطینی

اقدام بسیار جالب و عجیب عروس جوان فلسطینی

یک عروس فلسطینی در اعتراض به تمدید "قانون شناسنامه و ورود به اسرائیل" در مقابل ساختمان کابینه رژیم صهیونیستی تحصن کرد.

"جدعون ساعر" وزیر کشور رژیم صهیونیستی روز گذشته با تمدید قانون شناسنامه و ورود به اسرائیل" ممنوعیت اعطای مجوز اقامت به فلسطینی هایی که همسرانشان شناسنامه اسرائیلی دارند را تمدید کرد و ده ها هزار خانوار فلسطینی را از ساده ترین حق انسانی که زندگی در کنار اعضای خانواده و قرار گرفتن در زیر یک سقف است، محروم کرد.

اقدام بسیار جالب و عجیب عروس جوان فلسطینی

به گزارش ایران ناز، در این میان گروه معروف به "عشق در دوران آپارتاید" از فعالان اجتماعی ساکن فلسطین اشغالی، در مقابل کابینه رژیم صهیونیستی تحصنی تحت عنوان "جای همسر من، کنار من است" برگزار کردند.

یکی از اعضای این گروه دختری جوان بود که لباس عروسی به تن داشت و یک صندلی خالی کنار خود گذاشته بود تا به دور ماندن از نامزد خود اعتراض کند.

"طلب ابوعرار" نماینده عرب کنست ( پارلمان ) رژیم صهیونیستی نیز در این تظاهرات شرکت داشت و این سیاست رژیم صهیونیستی را به مثابه آپارتاید دانست که ده ها خانوار فلسطینی را از یکدیگر جدا کرده است.