اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

پیامک های عاشقانه آبی

پیامک های عاشقانه آبی
به سلامتی کسی که بی خیالمونه ولی همیشه تو خیالمونه..

دلم ساعتی میخواهد که مانده باشد روی ساعتهای با تو بودن..

خدایا هیچوقت لبخند رو از لبای قشنگ اون قشنگی که داره این پیامو میخونه نگیر …

ﻣﻦ ﺁﻥ ﺍﺑﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻧﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ
ﻫﻤﺎن ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ

وقتی که هستی دوستت دارم
وقتی که نیستی لحظه های دوست داشتنت را مرور می کنم …

بی چشم میتوان زندگی کرد ولی بی نفس هرگز …
همه ی عالم چشم من ولی تو نفس من …

اگه دنبالت میام فقط دارم حرفتو گوش می کنم !
آخه خودت گفتی برو دنبال زندگیت … !!!

روی بعضی آدما باید تشدید گذاشت انقد که ماهن …

چه فرقی می‌کند من عاشق تو باشم یا تو عاشق من ؟
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز شود … ؟؟؟

اتل متل یه رویا به یادتم یه دریا
خواستم اینو بدونی که تو تکی تو دنیا

فلج می شـــــود… وقتی می خوانمت
و تو حتی نمیگویی
جـــــــــانم . . .

عاشقانه
رایت مینویسم دوستت دارم
میدانم که نمیدانی
ولی میدانم که میخوانی آرزویم این است که نخوانده بدانی . . .

یوسف و زلیخا را بی خیال !
من
در آغوش همین پیراهن یادگاری
هزار سال جوان تر میشوم . . . !

همه دردم این بود
عشقش بودم وقتایی که عشقش نبود . . . !


برای پیش تو بودن “بلیط” لازم نیست
مرور قصه ی دل کافی ست . . .


ایــــن امد و رفت های تکـــــراری دلـــــم گرفته!
یا نیـــــــــــــــا…
یا نــــــــــــــرو…!

ایــــن امد و رفت های تکـــــراری دلـــــم گرفته!
یا نیـــــــــــــــا…
یا نــــــــــــــرو…!

را مفت ندهیم بهر کسی !
دل باید بدهیم ، بهر دلی !

مـــن هنـوز غـــرق گذشتــه ای هســتم
کــه ” نمـی گــذرد” !!!

شاید آرام تر میشدم
فقط و فقط
اگر میفهمیدی
شعر هایم به همین راحتی که میخوانی
نوشته نشده اند…

فقط و فقط