اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مرا سرزنش نکن خسته شدم

مجموعه : مطالب عاشقانه
مرا سرزنش نکن خسته شدم
ای گل تازه که بویی ز وفا نیست تو را

خبر از سرزنش خار جـــفا نیست تو را

ما اسیر غم و اصلا غم ما نیست تو را

با اسیر غم خود رحم چرا نیست تو را

دیگری جــز تو مرا این همه آزار نکرد

آنچه کردی تو به من هیچ ستمکار نکرد

جان من سنگ دلی دل به تو دادن غلط است

رفتن اولاست ز کوی تو ستادن غلط است

بشنو پند و مکـــــن قصد دل آزرده ی خویش

رفتن اولاست ز دل و ز جان

ورنه بسیار پشیمان شوی از کرده ی خویش