وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

دوست دارید صورتی بدون چروک داشته باشید؟

دوست دارید صورتی بدون چروک داشته باشید؟
این عمل از طرفی باعث کاهش چروک های روی صورت می شود، اما می تواند باعث فقدان جلوهعضلات صورت و ایجاد حالت انجماد در آنها شود.بوتاکس حاوی پروتئینی به نام Onabotulinumtoxin می باشد که به صورت موقت و زودگذر باعث لمس شدن ماهیچه های صورت می شوند.
 
این عضلاتهمان هایی هستند که باعث ایجاد چین هایی در صورت می شوند که ما به آنها چروک پوست می گوییم. محققان معتقدند اگرچه فردی که بوتاکس به صورتش تزریق شده قادر است به محرک های احساسی و هیجانی واکنش نشان دهد، اما توانایی محدود به ابراز و اظهار تغییرات صورت در نتیجه تزریق بوتاکس باعث می شود بازخوردهای محدود کمتری از طرف عضلات بی حرکت صورت به مغز ارسال شود. این اثرات به محققان اجازه داد آزمایشی با عنوان «فرضیه بازخورد

صورت» (FFH) طراحی کنند که بیان می کند حالت های صورت و ابراز چهره می توانند بر شدت احساس ما در پاسخ به تجربیات احساسی اثرگذار باشند. محققان با مطالعه افرادی که تحت درمان بوتاکس قرار داشتند میزان بار احساسی قبل و بعد از تزریق بوتاکس را بررسی کردند.گروه دیگری از افراد به صورت کنترل شده تحت درمان با Restylene قرار گرفتند که این دارو هم برای پر کردن چین و چروک های گونه به پوست تزریق می شد. نتایج آزمایشی که در

مجله Emotion به چاپ رسیده نشان داد در مقایسه با استفاده کنندگان Restylene افرادی که از بوتاکس استفاده می کردند کاهش معناداری در قدرت تجربه هیجان ها و احساسات داشتند.میزان واکنش این افراد به کلیپ های محرک پس از تزریق بوتاکس کاهش قابل توجهی داشت. در حالی که این کاهش واکنش های احساسی در گروه دوم وجود نداشت. این ایده از ۱۰۰ سال پیش وجود داشته که بازخورد حالت چهره به مغز می تواند در حس ما تاثیر داشته باشد. به عبارت دیگر خندیدن باعث می شود که شما احساس شادی کنید. همان طور که اخم کردن احساس ناخوشایندی در ما ایجاد می کند.