وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

این سگ ایرانی سوژه جدید خبرنگاران آمریکایی شده

این سگ ایرانی سوژه جدید خبرنگاران آمریکایی شده
به گزارش ایران ناز امید نام یک سگ ایرانی است که تا همین چند ماه پیش برای زنده ماندن در کنار خیابان ها تقلا میکرد. او احتمالا در تصادف با یک خودرو از ناحیه دو پا فلج شده، رویدادی که می توانست به نقطه پایان زندگی او تبدیل شود. امید با کمک پناهگاه حیوانات وفا در ایران و چند داوطلب یاری رسانی اکنون به واشنگتن آمریکا آمده و با یک خانواده ایرانی زندگی میکند.
 
این سگ ایرانی سوژه جدید خبرنگاران آمریکایی شده
حالا او با سوار شدن بر این ویلچر راحت تر حرکت می کند. ویلچری که متعلق به یک سگ فلج دیگر بوده و پس از مرگ او صاحبش آن را به امید هدیه کرده است. در مسابقه ای که چند ماه پیش در شبکه اجتماعی فیسبوک برگزار شد، امید در میان همه سگ های شرکت کننده بیشترین آراء رو کسب کرد و برنده جوایز ویژه آن مسابقه شد. خیلی ها داستان نجات او را چیزی شبیه به معجزه میدانند.
 
این سگ ایرانی سوژه جدید خبرنگاران آمریکایی شده

بسیاری از کسانی که وضعیت جسمی مشابهی چون امید دارند با او عکس یادگاری می گیرند و به قول خودشان از صبر و استقامت امید، انرژی می گیرند. بعضی هم با شنیدن این ماجرا می گویند: اگر زندگی به امید با این همه سختی بالاخره روی خوش نشان داده، چرا ما باید غم فردا را بخوریم.
 
این سگ ایرانی سوژه جدید خبرنگاران آمریکایی شده
 
این سگ ایرانی سوژه جدید خبرنگاران آمریکایی شده
 
این سگ ایرانی سوژه جدید خبرنگاران آمریکایی شده

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره