اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

قصه زیبای کربلا را تا به حال شنیده اید؟

مجموعه : دینی و مذهبی
قصه زیبای کربلا را تا به حال شنیده اید؟
یکی بود یکی نبود    زیر گنبد کبود    هزار و سیصد سال پیش          یک خبر مهمی بود

 

           بچه ها خوب گوش کنید                  حواس هاتون را جمع کنید    

 

 

   به صورت قصه می گم

 

******************

 

اما این افسانه نیست و قصه نیست       شرح فداکاری یک انسان است 

 

       که حسینش (ع) نامند

******************

 

در خوبی و پاکی      در صبر و شکیبایی     در حسن و جوانمردی    

 

در بندگی وطاعت او را نبود مانند

******************

 

پدرش شیر خدا، مادرش فاطمه ی زهرا بود               راه او راه خدا، خوبی از چهره ی او پیدا بود

 

******************

 

به دعوت مردم شهر کوفه     با دوستان و خویشان            با یاران و فرزندان    

 

به سوی آن شهر رفت


******************

 

بهر سوی آن ناکسان    مردم نااهل رفت

آن کوفیان نادان          بستند ره برآنان با یاران و فرزندان      از غفلت و گمراهی

 


******************

یک باره یادشان رفت             پروردگار خود را

غرقه به خون نمودند    کودک شش ماهه اش    قطعه به قطعه کردند    اکبر مردانه اش

******************

 

به ظهر روز دهم        به دست مردی پلید      به نام شمر لعین          جدا شد از تن سرش

برآسمان غلغله فتاده از این ستم

******************

 

من چه بگویم چه شد؟             یک سره تاریک شد                   جهان، زمین، آسمان

خاک به رنگ خون شد     از ستم ظالمان          ای دوستان خوبم          شما این را بدانید:


******************

 

حق تا ابد پاینده است    باطل همیشه مرده است             راه حسین(ع) راه ماست   

 

     شیوه ی او کارماست
این را که میدانستی

******************

درود ما برحسین(ع)              لعنت ما بریزید