اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بخندید، نفس بکشید همین درست است

مجموعه : سبک زندگی
بخندید، نفس بکشید همین درست است
 اگر شما هم به شیوه بالا زندگی می کنید، به شما تبریک می گوییم، شما به بهترین شیوه ممکن در حال زندگی هستید. اما در صورتی که اینگونه نیستید، بهتر است چند کار ساده را انجام دهید. شاید زمانی به این موضوع برسید که هیچ چیز با ارزش تر از آرامش در زندگی وجود ندارد!مثل همیشه قانون هایی برای شکستن وجود دارد، در واقع همین تغییرات اساسی است که زندگی را جذاب می کند:

– کمتر تلویزیون ببینید و بیشتر مطالعه کنید
– کمتر خرید کنید و بیشتر به دامن طبیعت سفر کنید
– از آشفتگی بکاهید و به فضای اطرافتان بیافزایید


– عجله نکنید؛ با آرامش به کارتان ادامه دهید
– کمتر مصرف کنید و سعی کنید تا تولید کننده بهتری باشید
– غذاهای بدون ارزش غذایی را فراموش کنید و به سراغ موادغذایی واقعی بروید

– از انجام کارهای شلوغ بپرهیزید و سعی کنید بر روی یک نقطه تمرکز داشته باشید
– کمتر رانندگی کنید و بیشتر به پیاده روی بپردازید
– از سر و صداها فاصله بگیرید و به سکوت بپیوندید

– تمرکزتان را بر روی آینده کم کنید و به زمان حال بپردازید
– قرار نیست همیشه کار کنید، اندکی هم بازی کنید
– کمتر نگران باشید و بیشتر بخندید
– نفس بکشید آرام ولی پیوسته