اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

زندان لوکس و دیدنی در نروژ!! (عکس)

مجموعه : گوناگون
زندان لوکس و دیدنی در نروژ!! (عکس)

در این بخش با یک هتل زندان در نروژ آشنا می شوید.

 

زندان «هالدن» دومین زندان بزرگ در نروژ و به گنجایش 252 نفر است. سلول های این زندان لوکس دارای حمام و تلویزیون مجزاست. پنجره ها از شیشه های محکم درست شده است و میله ندارد. آشپزخانه عمومی و سالن ناهارخوری هم وجود دارد. زندانبانان این زندان مطابق با مقررات، اسلحه و دستبند حمل نمی کنند و نیمی از آنها زن هستند.

 

زندان لوکس و دیدنی در نروژ!! (عکس)

 

زندان لوکس و دیدنی در نروژ!! (عکس)

 

زندان لوکس و دیدنی در نروژ!! (عکس)

 

زندان لوکس و دیدنی در نروژ!! (عکس)

 

زندان لوکس و دیدنی در نروژ!! (عکس)

 

زندان لوکس و دیدنی در نروژ!! (عکس)