اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ضایعات پیگمانته و تاتو

در از بین بردن تاتو، هدف نور لیزر، قطعات جوهر تاتو هستند كه توسط ماكروفاژ احاطه شده اند یا بصورت قطعه قطعه در فضای خارج سلولی در درم قرار می گیرند.

 در درمان ضایعات پیگمانته خوش خیم، هدف اولیه لیزر ملانین در كروموفر است.

ضایعات پیگمانته و تاتو


اگرچه بر خلاف لیزر hair removal كه واحد بزرگ ملانین هدف است، در درمان ضایعات پیگمانته خوش خیم، هدف قطعات كوچك ملانین كه در ملانوسیتها، كراتینوسیتها و یا ماكروفاژهای درمی هستند، می باشد.

اهداف تاتو و ضایعات پیگمانته خوش خیم از نظر اندازه كوچك هستند و در نتیجه استفاده از استراحت حرارتی برای كمتر كردن آسیبهای حرارتی در بافتهای نرمال احاطه كننده لازم است و نیازمند تابش اشعه بسیار كوتاه برای ایجاد درمان مناسب است بنابراین لیزر Q-switched كه تابش اشعه در حد Nanosecond است درمان اصلی برای ضایعات پیگمانته خوش خیم و تاتو میباشد.

بیشتر این لیزرها از قبل set شده است و دوره های Pulse غیرقابل تغییری دارد كه نمی تواند توسط اپراتور تعویض شود. توسعه اخیر لیزرها مثل Titanium: Sappire، لیزر با دوره های پالس كوتاه تر از Q-switched (در حد picoseconds) برای كاهش بیشتر عوارض بالقوه ناخواسته و بهبود خودبخودی را باعث می شود.

اگرچه این مطالعات جاری در مورد استفاده از دستگاههایی كه ممكن است بهتر از لیزر Q-switched در درمان ضایعات باشد، در حال انجام است. در مبحث Tattoremoval، در مورد درمان تاتوهای افراد حرفه ای و غیرحرفه ای، تاتوهای Cosmetic كه برای مشخص شدن حدود لبها، ابروها یا آرئول و تاتوهای medical برای درمان رادیاسیون بدخیمی های داخلی می باشد. مبحث درمان ضایعات پیگمانته خوش خیم، محدود به لنتیگوهای ناشی از آفتاب، خال Ito, Ota و ماكولهای (CALMS) café – au – lait می باشد.

این محدودیت در درمان لیزر ضایعات پیگمانته مثل ملاسما، خالهای lentigo meligna, nevocellular وجود دارد، چرا كه هنوز اثربخشی درمان لیزر در این ضایعات مورد تائید قرار نگرفته است. بر خلاف این واقعیت كه بعضی ضایعات می توانند به طور موفقیت آمیزی با لیزر بهبود پیدا كنند، موارد كمی گزارش شده است و تفاوتهای فاحش در پاسخ به درمان این اجازه را نمی دهد كه لیزرتراپی به عنوان درمان استاندارد برای هر ضایعه مورد استفاده قرار گیرد و بایستی این عمل توسط پزشكان با تجربه در موردهای انتخاب شده و با مراقبت كامل انجام شود. همچنین مهم است بدانیم كه لیزرتراپی نقشی در درمان ملانومهای مهاجم در این دوره ندارد.

 

پایگاه فرهنگی هنری ایران ناز