اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کشوری که عاشق شدن در آن آسان نیست!

کشوری که عاشق شدن در آن آسان نیست!
همسریابی در روسیه به بحرانی تبدیل شده که بازار سودآور قابل توجهی را در کنار خود به وجود آورده است.
اگرچه عاشق شدن در روسیه آسان نیست، اما عشق تجارت پرسودی در این کشور به شمار می رود.
گزارش راشاتودی در این باره حاکی است پیدا کردن عشق در کشور وسیعی مانند روسیه تبدیل به تجارت پرسودی شده به طوری که انتشار کتاب، راه اندازی سایت های آنلاین و حتی آموزش چهره به چهره همسریابی بودجه های قابل توجهی از سبد هزینه های زنان روس را تشکیل می دهد. به عنوان مثال شهریه شرکت در کلاس های همسریابی در مسکو به ازای دو ماه آموزش حدود 650 دلار آمریکا برآورد می شود.
امروزه بیش از 80 هزار زن در سراسر جهان با عضویت در وب سایت های همسریابی هزینه های گزافی خرج عضویت در اینگونه سایت ها می کنند.
در روسیه متوسط سن ازدواج برای دختران 24 سال است که در مقایسه با آمریکا و انگلیس 4 سال کمتر تخمین زده می شود. متوسط طول عمر زنان روسیه 10 سال بیشتر از مردان است و با توجه به جمعیت آنها که حداقل 50 درصد بیشتر از مردان روس است، بحران ازدواج در این کشور چندان دور از ذهن نیست.