وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

شروع ترم

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

یک هفته بعد از شروع ترم

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

دو هفته بعد از شروع ترم

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

قبل از میان ترم

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

در طول امتحان میان ترم

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

بعد از امتحان میان ترم

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

قبل از امتحان پایان ترم

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

اطلاع از برنامه پایان ترم

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

7 روز قبل از پایان ترم

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

6 روز قبل از پایان ترم

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

5 روز قبل از پایان ترم

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

4 روز قبل از پایان ترم

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

2 روز قبل از پایان ترم

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

1 روز قبل از پایان ترم

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

شب قبل از امتحان

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

1 ساعت قبل از امتحان

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

در طول امتحان

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

هنگام خروج از سالن امتحان

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)

 

یك دختر دانشجو ترم اولی چگونه به دانشگاه می‌رود …

 

1. موبایلش ساعت 6 صبح زنگ می‌زند.

 

2. سریع از جایش بلند می‌شود.

 

3. دست و صورتش را می‌شوید.

 

4. چایی درست می‌كند.

 

5. صبحانه‌اش را كامل می‌خورد.

 

6. وسایلی مثل جزوه ، كتاب و … را داخل كیفش می‌گذارد.

 

7. مختصری به خودش می رسد.

 

8. لباسش را پنج دقیقه‌ای می‌پوشد.

 

9. قبل از ساعت 8 صبح وارد دانشگاه می‌شود.

 

یك دختر دانشجوی ترم آخری چگونه به دانشگاه می‌رود …

 

1. موبایلش را كوك نمی‌كند.

 

2. ساعت 8.30 صبح با سر و صدای همخانه‌ای‌هایش از خواب بیدار می‌شود.

 

3. دوباره می‌خوابد.

 

4. ساعت 8.45 صبح مجدداً با سر و صدای همخانه‌ای‌ هایش از خواب بیدار می‌شود.

 

5. دهن دره می‌كند.

 

6. به دوستانش فحش‌ می‌دهد.

 

7. دست و صورتش را نمی‌شوید.

 

8. سریع یك لقمه نان بیات بر ‌می‌دارد و گاز می‌زند و با آب قورت می‌دهد.

 

9. یكراست می‌رود جلوی آینه.

 

10. کاری می کند تا جوش‌های صورتش را پنهان كند.

 

11. برگرد به گزینه 10.

 

12. از ابزار آلات رنگین جهت صفا دادن، استفاده لازم را می برد .

 

13. گزینه 12 را به صورت لازم و کافی مکررا انجام می دهد.

 

14. خطوط و حدود را محكم تر می‌كشد.

 

15. سیاه و سفیدهای لازم را چک می کند.

 

16.حدود اجزای صورت را با ابزار، مشخص تر می‌كند.

 

17.برق اثر های خلق شده را دو چندان می کند تا چشم افراد مورد نظر را در بیاورد.

 

18. مواد لازم نگارگری و نقاشی چهره را داخل كیفش می‌گذارد.

 

19. تازه می‌رود سراغ موهایش.

 

20. اول به اندازه یك كف دست به موهایش ژل می‌مالد.

 

21. یك ربع با موهایش ور‌ می‌رود.

 

22. موهایش را میزانپیلی می‌كند.

 

23. روسری سر می‌كند.

 

24. نصف موهایش را از زیر روسری بیرون می‌آورد.

 

25. روپوشش را می‌پوشد و دكمه‌هایش را با كمك دوستانش می‌بندد.

 

26. دو ساعت بعد از شروع كلاس وارد دانشگاه می‌شود.

 

اهداف کلی دانشجوی ایرانی از رفتن به دانشگاه

 

ترم یک دانشجوی ایرانی چگونه میگذرد؟ (فقط بخند)