اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تحویل جنازه از طریق پست

جام جم آنلاین: یك زن رومانیایی پس از آنكه گورستان محل دفن پدرش به فروش رفت ، از طریق اداره پست بقایای جنازه پدر مرده اش را تحویل گرفت.
به نوشته پایگاه اینترنتی آنانوا آئورلیا سنسوآ از اهالی سورین می گوید یك كشیش از همشهریان پدرش در منطقه دارواری ، با او تماس گرفته وگفته است گورستانی كه جنازه پدر او در آن دفن است فروخته شده و بقایای جنازه پدرش خارج شده است.
او می افزاید " وقتی كشیش به من گفت شما باید برای تحویل جنازه پدرتان به اینجا بیایی والا آن را از طریق پست برایتان می فرستم گمان كردم كه با من شوخی كرده است".
سنسوا به روزنامه ها گفت " از آنجا كه چندی قبل از آن در یك قرعه كشی بخت آزمایی شركت كرده بودم وقتی یك مرسوله بزرگ از
طریق اداره پست برایم آمد و از من امضا خواست خوشحال شدم و فكر كردم در مسابقه بخت ازمایی برنده شده ام. "
اما سنسوا با بازكردن درب بسته بزرگ به شدت شوكه می شود چون آنچه از طریق اداره پست برای او ارسال شده بود یك كیسه جسد حاوی بقایای جنازه پدرش بود.
سنسوآ می گوید : بادیدن استخوان ها و اسكلت بدن پدرم بهت زده شدم.
با اینكه 16 سال از دفن او می گذرد مقداری از كت و شلواری كه در هنگام تدفین برایش تهیه كرده بودیم سالم مانده بود."
آنچه سبب شده بود تا جنازه پدر سنسوآ از قبر خارج و از طریق اداره پست برایش ارسال شود درخواست خوداو مبنی بر فروش قبر پدرش به كشیش بوده است.
او می گوید درست است كه من موافقت كردم قبر پدرم به كس دیگری فروخته شود اما گمان نمی كردم آنها اسكلت پدرم رادر آورده و برایم پست كنند. آنها باید محل دیگری را برای دفن استخوانها در نظر می گرفتند.
او از كشیشی كه اسكلت پدرش را برای او فرستاده شكایت كرده و پلیس نیز بررسی این موضوع را در دستور كار خود قرار داده است.
 
 
پایگاه فرهنگی هنری ایران ناز