وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

بوسه بر آب شاهکار بی نظیر عکاس انگلیسی+عکس

بوسه بر آب شاهکار بی نظیر عکاس انگلیسی+عکس
ارک هانکاکس، یک لحظه باور نکردنی را شکار کرده است. یک مرغ عشق آنقدر به تصویر خود در آب زل می زند که سرانجام شیفته آن می شود.
 
بوسه بر آب شاهکار بی نظیر عکاس انگلیسی+عکس

به گزارش ایران ناز روزنامه دیلی تلگراف نوشته است که او برای گرفتن این عکس یک ماه تمام در نقطه مقابل این منطقه که محل گذر مرغان نغمه سرای از این جنس است به کمین نشسته تا سرانجام به این تصاویر دست پیدا کرده است.
 
بوسه بر آب شاهکار بی نظیر عکاس انگلیسی+عکس

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره