راهنمای پوست و مو به همراه فروش و فیشیال پوستی

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)
بعد یه روز یه نفر رو دیدم …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

اون این شکلی بود ! !
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

ما اوقات خوبی با هم داشتیم ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

من یه کادو مثل این بهش دادم
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

وقتی اون هدیه من رو پذیرفت ، من اینجوری شدم!
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

ما تقریبا همه شب ها ، با هم گفت و گو می کردیم ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

و این وضع من توی اداره بود ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

وقتی همکارام من و دوستم رو دیدند، اینجوری نگاه می کردند ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

و من اینجوری بهشون جواب می دادم ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

اما روز والنتاین ، اون یک گل رز مثل این داد به یه نفر دیگه..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

و من اینجوری بودم  …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

بعدش اینجوری شدم …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

احساس من این بود ….
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

بعد اینجوری شدم …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

بله .. آخرش به این حال و روز افتادم …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

پدر عاشقی بسوزه !

پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)
قلبی داشته باش که هرگز سختی سنگ را به خود نگیرد و احساسی داشته باش که هرگز آزاردهنده نباشد