اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)
بعد یه روز یه نفر رو دیدم …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

اون این شکلی بود ! !
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

ما اوقات خوبی با هم داشتیم ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

من یه کادو مثل این بهش دادم
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

وقتی اون هدیه من رو پذیرفت ، من اینجوری شدم!
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

ما تقریبا همه شب ها ، با هم گفت و گو می کردیم ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

و این وضع من توی اداره بود ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

وقتی همکارام من و دوستم رو دیدند، اینجوری نگاه می کردند ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

و من اینجوری بهشون جواب می دادم ..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

اما روز والنتاین ، اون یک گل رز مثل این داد به یه نفر دیگه..
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

و من اینجوری بودم  …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

بعدش اینجوری شدم …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

احساس من این بود ….
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

بعد اینجوری شدم …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

بله .. آخرش به این حال و روز افتادم …
 
پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)

پدر عاشقی بسوزه !

پدر عشق بسوزه که مرا به این روز انداخت! ( تصویری)
قلبی داشته باش که هرگز سختی سنگ را به خود نگیرد و احساسی داشته باش که هرگز آزاردهنده نباشد