اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

علم اخلاق در کسب و کار

مجموعه : دانستنی ها
به نقل از پدر مدیریت نوین، پیتر دراکر، مهمترین اصل علم اخلاق در کسب و کار را این دانسته است كه به کسی ضرر نزنی. نخستین بار که مسوولیت حرفه‏ یی تعریف شد ٢٥٠٠ سال پیش بود. در آن زمان بقراط، پزشک یونانی، در سوگند خود گفت: و بدان مهمتر از همه این است که آگاهانه به کسی ضرر نزنی.

هیچ آدم حرفه‏ یی، خواه پزشک باشد، یا وکیل، یا مدیر، نمی‏تواند به کارفرمای خود وعده‏ی انجام کار خوب دهد. آنچه می‏تواند بکند سعی و کوشش است. اما می‏تواند قول دهد که آگاهانه ضرر نخواهد زد و کارفرما نیز به نوبه‏ی خود باید بتواند به گفته‏ی آن فرد حرفه یی اعتماد کند که آگاهانه به او صدمه نخواهد زد. " آگاهانه به کسی ضرر نزن" قاعده ی اصلی اخلاق حرفه‏ یی است، قاعده اصلی اصول اخلاق در مسوولیت‏های عمومی. رهنمود: قاعده اول را رعایت کن: به کسی ضرر نزن!پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز