اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

رژیم غذایی و روغن ماهی

یك گزارش جدید علمی حاكی از آن است كه خوردن تون یا سایر ماهی‌های آب‌پز یا كباب‌‌شده اثر مفیدی بر سلامت سیستم هدایتی قلب دارد، و ممكن است از اختلالات خطرناك ریتم قلب پیشگیری كند.
گزارش‌های قبلی مصرف ماهی را با كاهش مرگ ناگهانی و نامنظمی ضربان قلب ارتباط داده بود، اما ساز و كار مسئول این ارتباط شناخته نشده بود. اما شواهد به دست آمده از بررسی ‌های حیوانی اثر مستقیم روغن ماهی را بر هدایت الكتریكی قلب نشان‌داده بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز دكتر داریوش مظفریان از دانشكده پزشكی هاروارد و همكارانش داده‌های به دست آمده از بیش از 5000 نفر بزرگسال شركت كننده در "بررسی سلامت قلب و عروق" را تحلیل كردند تا رابطه میان مصرف غذایی اسیدهای چرب و یافته‌های مشاهده‌شده در نوار قلب را مورد بررسی قرار دهند.این بررسی بر عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی متمركز بود و آفراد مورد بررسی دست كم 65 سال داشتند.

نتایج نشان داد كه مصرف ماهی تن یا سایر ماهی‌های آب‌پز یا كباب ‌شده دست كم یكبار در هفته نسبت به مصرف ماهی یك بار این ماهی‌ها باعث ریتم آهسته‌تر قلب می‌شود. مصرف بیشتر ماهی در حد دست كم پنج بار در هفته ریتم قلبی از این هم سالمتری را ایجاد می‌كرد.خوردن اسید‌های چرب امگا سه دریایی اثرات مشابهی داشت.اما مصرف ماهی سرخ شده هیچ تغییری در نوار قلب بوجود نمی‌آورد.

دكتر مظفریان در این باره گفت:" ما از پیش می‌دانستیم كه ماهی سرخ‌شده میزان اسید‌های چرب امگا سه را افزایش نمی‌دهد. بررسی ما هم حاكی از آن است كه اسیدهای چرب امگا سه در تون و سایر ماهی‌های آب‌پز و كباب‌شده اثر مثبتی در شاخص‌های الكتریكی قلب دارد."

 
 
پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز