وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

سقوط آزاد خودرو

ماساچوست: بی‌دقتی یك زن 31 ساله موجب شد كه او به همراه خودرو‌اش از طبقه چهارم یك پاركینگ عمومی سقوط كند. پلیس می‌گوید این زن اشتباها دنده عقب خودرو اتوماتیكش را فعال كرده بود و به محض اینكه پایش را روی پدال گاز فشار داد، خودرو به سرعت عقب رفت. گفتنی است با وجود اینكه این زن از طبقه چهارم سقوط كرده، آسیب جدی ندیده است.

از سوی دیگر این زن جوان در ماه‌های اولیه بارداری بوده اما پزشكان می گویند وضعیت جنین او هم مساعد است. این زن خوش‌شانس پس از ترخیص از بیمارستان گفت: همه چیز آنقدر سریع اتفاق افتاد كه حتی نتوانستم ترمز كنم.

البته این زن معتقد است نحوه طراحی این پاركینگ هم اشكال داشته است چون دیواره‌های آن به اندازه‌ای كوتاه بوده كه خودرو به راحتی از روی آنها عبور كرده است. وی ادامه داد: در مقابل باید از شركت سازنده خودرو‌ام تشكر كنم كه خودرویی به این اندازه محكم تولید كرده است.