اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

نکاتی برای زیبائی یک زن !

برای داشتن لب های جذاب کلام محبت آمیز به زبان آورید

 برای داشتن چشمان زیبا به زیبایی های مردم و خوبیهای آنها توجه کنید

 برای خوش اندام ماندن غذایتان را با گرسنگان تقسیم کنید

 برای داشتن موهای زیبا بگذارید کودکی هر روز آن را نوازش کند

ـ برای داشتن فرم مناسب در حالی راه بروید که میدانید هرگز تنها نیستید

 انسانها بیشتر از اشیا احتیاج به تعمیر نو شدن احیا شدن مرمت شدن و رهاشدن دارند هیچ وقت هیچ کدام را دور نریزید

 به خاطر داشته باشید هرگاه به دست یاری نیاز داشتید همیشه یکی در انتهای دست خودتان پیدا میکنید

همین طور که سنتان بالا میرود شما متوجه میشوید که ? دست دارید یکی برای کمک به خودتان و یکی برای یاری دیگران

 زیبایی یک زن به لباسهایی که میپوشدبه صورتش و به مدل مویش بستگی ندارد زیبایی یک زن در چشمانش پدیدار میشود چرا که آنها دروازه


های باز قلبش هستند جایی که عشقش جای دارد

 زیبایی یک زن در آرایشش نیست بلکه در زیبایی واقعی روحش اوست ، مهم این است که او مشتاقانه عشقش را نثار میکند

 زیبایی واقعی یک زن با گذشت زمان افزایش می یابد.پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز