وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

آشنایی با فرزند خواندگی

فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی كودكان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده‌های متقاضی كه واجدالشرایط قانون جاری حمایت از كودكان بی‌سرپرست باشند.
كودكانی به فرزندی سپرده خواهند شد كه والدین یا جد پدری آنها، شناخته شده نباشد.

از طرف دیگر این كودكان باید تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشند، به عبارتی قبل از سپردن كودكان به فرزندی این كودكان باید از طریق مراجع قضایی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرند و مهمتر اینكه این كودكان باید به خانواده‌هایی سپرده شوند كه قانون تعیین كرده است.

امور مربوط به فرزند خواندگی در هر استان فقط از طریق کمیته ستادی استان و توسط كمیته شبه خانواده استان انجام خواهد گرفت.

اعضای این كمیته شامل مدیركل بهزیستی استان، معاون امور اجتماعی، كارشناس شبه خانواده استان، كارشناس فرزند خواندگی، مددكار و كارشناس حقوقی استان است.

کودکانی را می‌توان به عنوان فرزند خوانده انتخاب کرد که کلیه تلاش‌ها و کوشش‌های حرفه‌ای جهت شناسایی والدین و بازگشت کودک به خانواده مؤثر واقع نگردیده باشد.

شرایط:

زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند
پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند
سن یکی از زوجین حداقل 30 سال باشد
زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر بعلت ارتکاب جرائم عمدی و مهجور نباشد
زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند
زوجین یا یکی از آنها دارای تمکن مالی باشند
زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند
زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند
هرگاه زوجین پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند معافیت از شرایط 2 و 3 به عهده دادگاه است
مدارک مورد نیاز:

متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی برفرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نمایند. این تقاضا حتما باید به امضای متقاضیان رسیده وشامل نشانی وشماره تلفن متقاضیان باشد. گاهی متقاضیان شروع كار را از دادگاه آغاز می‌كنند و سپس به بهزیستی معرفی می‌شوند
تصویر شناسنامه زوجین صفحه اول و دوم
تصویر سند ازدواج
گواهی عدم بچه دار شدن از پزشک متخصص زنان و زایمان در مورد زوجه
گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عقیم بودن زوجین یا یکی از آنان
ارائه حکم سرپرستی آزمایشی از مراجع قضایی
گواهی برگ عدم سوء پیشینه کیفری زوجین
گواهی سلامت جسم و روان از پزشک قانونی برای زوجین
گواهی تمکن‌مالی، اعم از فیش حقوقی، فتوکپی سند منزل مسکونی، ماشین و …
گواهی سلامت از پزشک مبنی بر عدم ابتلا به بیماری های صعب العلاج و واگیردار
گواهی عدم اعتیاد
سازمان بهزیستی موظف است درصورت لزوم متقاضیان را برای دریافت گواهینامه‌های مورد نیاز به سازمان های ذیربط معرفی نماید
مشاوره قبل از فرزندپذیری از موارد مهمی است كه زوجین قبل از تشكیل كمیته فرزندخواندگی باید درآن شركت نماید؛ نتیجه جلسات درپرونده درج گردد
طرح پرونده دركمیته فرزندخواندگی:

چنانچه تصمیم كمیته مبنی برپذیرش متقاضیان باشد درلیست نوبت قرارمی گیرند و درصورت فرارسیدن نوبت جهت انتخاب فرزند به شیرخوارگاه معرفی می‌شوند
درصورت انتخاب فرزند والدین متقاضی توسط بهزیستی استان به دادگاه صالحه جهت صدور قرار دوره آزمایشی. (حكم سرپرستی موقت) معرفی خواهند شد
پس از صدور حكم سرپرستی، كودك انتخابی طی صورتجلسه ای به والدین تحویل خواهد شد و مراتب به دادگاه مربوطه اعلام می‌شود
درطی دوره آزمایشی 6 ماهه، باید حداقل سه بازدید از طرف مددكاران اجتماعی از خانواده فرزند پذیر به عمل آید
درصورت تائید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده و حفظ منافع فرزند، گزارش نهایی تهیه و برای صدور حكم قطعی سرپرستی به دادگاه ذیربط منعكس می‌شود
در مورد اخذ شناسنامه كودك با مشخصات والدین قانونی بعد از طی دوره شش ماهه آزمایشی وصدور حكم قطعی اقدام خواهد شد
به منظور حفظ منافع فرزند، تامین آتیه وی و جبران عدم برخورداری فرزند از ارثیه والدین حقوقی، صلح یك سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفتر خانه های رسمی و حتی مراجع قضایی انجام می‌پذیرد
افتتاح حساب پس انداز، بیمه آتیه یا روش های اطمینان بخش دیگری نیز می توانند از راهكارهایی باشند كه به موازات صلح اموال انجام گیرد
حكم سرپرستی در صورت تشخیص سازمان بهزیستی مبنی برآسیب پذیری كودك و عدم شایستگی والدین قانونی یا مراجعه والدین حقیقی كودك با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز