اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

نخود فرنگی به عنوان خوراك مفید برای خون

نخود فرنگی نیز در بین گیاهان خانواده لگومینوز نظیر خویشان خوددر این خانواده برای قلب مفید است ، زیرا الیاف گیاهی قابل حل نخود فرنگی موجب تحریك بدن برای كاهش جزء مضر كلسترول یعنی L. D . L می شود . در هر نیم پیمانه نخود فرنگی پخته حدود 7/2 گرم الیاف گیاهی قابل حل می باشد ( هر پیمانه ماده خشك برابر با ظرفیت 12 قاشق سوپ خوری بزرگ است و هر پیمانه از مایعات در حدود 220 گرم است. )یعنی نخود فرنگی از نظر الیاف گیاهی قابل حل درست در ردیف بعد از لوبیا چشم بلبلی قرار دارد . در حالی كه عدس و لپه پخته در حدود 7/1 گرم در هر نیم پیمانه الیاف گیاهی قابل حل دارند .

این بدان معنی است كه این حبوبات نیز مانند لوبیا در كنترل قند خون موثر می باشند و غذاهای مناسبی برای اشخاص مبتلا به بیماری قند هستند به علاوه نخود فرنگی ممكن است فشار خون را نیز كاهش دهد.

یك كارشناس مصری چندین سال قبل طی آزمایشهای علمی نشان داد كه تزریق داخل رگ عصاره نخود فرنگی به یك سگ فشار خون سگ را به طور موقت كاهش داده است.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز