اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چطور رابطه ای را که در دوره ی نامزدی دارید به ازدواج ختم کنید؟!

مجموعه : دانستنی ها
بسیاری از دختر و پسرهای جوان که به تازگی نامزد میکنند بعد از مدتی به علتهای مختلف از یکدیگر جدا میشوند واین روابط به ازدواج ختم نمیشود . معمولا عدم تمایل به ازدواج قابل مطالعه است ، افراد ممکن است فردی را که قرار است در آینده به عنوان همسرشان باشد را پسند نمیکنند ، و در روابطی که در دوران نامزدی دارند بهاین موضوع پی میبرند به همین دلیل تمایلی ندارند که دوره ی نامزدیشان به ازدواج منتهی شود . اما باید چه کرد ؟

راه حلهایی که برایاین سئوال میتوان ارائه داد به چه ترتیبی میباشد ؟

اگر شما هم به پاسخاین سئوال علاقه مندید دراین مقاله با ما همراه باشید :

معمولا انسانهای وقتی که روابط دوران نامزدی شان به ازدواج نمیرسد مدعی میشوند ،که ما شانس نداریم ، همیشه هر چیز بدی است که برای ما وجود دارد و خوشبختیها متعلق به دیگران است ، زیرا ازدواج یکی از اتفاقات مهم زندگی است به همین دلیل به شدت از زندگی نا امید میشوند .

به خاطر داشته باشید که انسانهای همیشه میتوانند انتخاب کنند شاد باشند یااین که مدام از خودشان شکایت وگله داشته باشند . هنگامی که مجرد هستید شاید برایتان تفاوتی نداشته باشد ، که شاد باشید یا غمگین . اما هنگامی که زندگیتان وارد مرحله ی جدیدی میشود و شخص دیگری نیز وارد زندگیتان میشود ، شما دیگر تنها به خودتان تعلق ندارید ، به همین دلیل نباید بسیاری از ناراحتیهای و غمهای را که دچار آنها هستید نشان بدهید .

برایاین که شخص دیگری را بخصوص فردی که قرار است در آینده همسر شما باشد به خود جلب کنید ، باید در مرحله ی اول بر روی خودتان کار کنید و خودتان را تبدیل به فردی که کنید که برای همگان جالب و خواستنی باشد تا هر مردی که بر سر راه شما قرار گرفت بر حلافاین که از شما دوری کند ، مدام در پی به دست آوردن شما باشد .

برایاین که به یک فرد ایده آل تبدیل شوید باید هفت نکته ی را رعایت کنید :

1- مثبت نگری :
به جایاین که همیشه به اتفاقات زندگیتان دید منفی داشته باشید ، هر رویدادی را که برایتان پیش میآید مثبت تابیر کنید .
برای مثال اگر نامزدتان یک روز از صبح تا شب با شما تماس نگرفتاین فکر منفی را نداشته باشید که :
حتما من را دیگر دوست ندارد ، شاید دختر بهتری را پیدا کرده است و میخواهد با او نامزدی حدیدی را شروع کند ، شاید از من متنفر شده است و …. تماماین افکار منفی ممکن است به ذهن یک خانم رجوع کند ، و هنگامی که شب یا بعد از مدتی نامزدشان با آنها تماس میگیرد با لحن و صدای بدی با او صحبت میکنند به همین دلیل دید منفی باعث سر منشا سوء تفاهماتاینده شود و رابطهتان به انحرافات برود .
اما به جای تماماین افکار منفی میتوانید افکار مثبت را در خود تقویت کنید و با خود بگویید : نامزدم برایاین که هر چه زودتر سر و سامان بگیریم ، مجبور است تااین حد کار کند ، او به فکر من است به همین دلیل و بخاطر خوشبختی من در حال تلاش مستمر است .

2- به زندگیتان معنا بدهید :
همیشه برای زندگیتان یک هدف خاص داشته باشید و طبق آن هدف پیش بروید زیرا اگر گاهی هم دچار مشکل شوید چون هدفی بالا و بلند دارید ، به راه خود ادامه میدهید . بخصوص اگر برای زندگی مشترکتان هدف داشته باشید باعث میشود که شما عامل محرکی برای رسیدن همسرتان به امال و آروزهایش شوید ، و نقاط قوت یکدیگر را افزایش میدهید .

3- از کسی انتطار کاری را نداشته باشید ، انتظارات خود را قطع کنید .
زندگی که هر شخصی دارد تنها متعلق به اوست و او خود به تنهایی باید زندگیش را بسازد .
هیچ گاه از شخص یا اشخاصی توقع کاری را نداشته باشید ، زیرا هنگامی کهاین خواسته در درونتان شکل بگیرد باعث میشود که به مرور زمان دچار افسردگی شوید ، زیرا همیشه نیازهای شما توسط بقیه برطرف نمیشود ، گاهی در جواب احتیاجاتتان جواب رد میشنوید به همین دلیل شما به مرور زمان از اطرافیانتان دلزده میشوید ، پس از همان ابتدا خواستههایتان را کم کنید .

شما تنها باید این خواستههای را از نامزدتان داشته باشید نه هیچ کس دیگر . در پله ی اول باید تنها به خودتان متکی باشید ، و در مرحله ی بعدی به همسرتان .

4- گوش کردن به صحبتهای دیگران را یاد بگیرید :
در اکثر مواقع نزاعهای بین نامزدهای یا زوجین بر سراین مطلب میباشد که صحبتهای یکدیکر را خوب نمیشنوند و بد نتیجه گیری میکنند ، صحبت یا کلامی که همسر یا نامزدشان را به کار نبرده است را مدعی میشوند شنیده اند . در مرحله ی بعدی خوب شنیدن و خوب گوش کردن به صحبتهای مهم است .

5- به مکانهای تازه ، شاد ، پر جنب و جوش بروید :
با دوستان یا افرادی که دارای انرژی مثبت هستند قرارهای دوستانه بگزارید ، با آنها بیرون بروید زیرا تاثیر فوق العادهای بر روحیه ی یکدیگر میگذارید . به تفریحات کوتاه مدت بروید مانند : یک روز از صبح تا شب به پیک نیک بروید ، با شادی روزتان را آغاز کنید ، به محیطهایی مانند پارک ، جنگل ، یا نزدیک چشمه بروید زیرااین محیطهای اعتماد به نفس شما را تقویت میکند .

6- برایاین که به افراد ثابت کنید که آنها را دوست دارید حتما نباید بهای زیادی را بدهید:
یااین که حتما نباید کادوها یا تفریحات گران قیمتی را به کار ببرید ، عشق خالص و ناب برای کسی که او را دوست دارید بهتر ین هدیه است . سعی نکنید با دروغ یا دغل عشق خود را به کسی تحمیل کنید زیرا بالاخره روزی نامزد یا همسرتان بهاین موضوع پی میبرد و از آن روز به بعداینده ی خوبی در انتظار شما نخواهد بود .

7- تفاوتهایی که بین خود و دیگران وجود دارد را بپذیرید :
این موضوع را باور کنید که تمام افراد در روی کره زمین مثل هم نیستند ، هر یک دارای تفاوتهایی میباشند . پس هیچ گاه از نامزد یا همسرتان نخواهید که تغییراتی را در رفتار یا گفتار خودایجاد کند ، زیرا او چندین سال بااین اخلاق رشد گرده است و تغییر نمیکند . پس بااین پیش نهادتان به همسر یا نامزدتان تنها خود را از چشم او میاندازید و باعث میشوید که شوهر آیندهتان دیگر مثل سابق بر روی شما حساب نکند . مدام به دنبالاین تفاوتهای نباشید بلکه به دنبال شباهتهای خود با نامزدتان و تقویتاین صفات باشید نه تضعیف شان . برایاین که فردی را به حود علاقه مند سازید باید اول از خود شروع کنید ، پس بهتر است از امروز بر روی رفتار خود کار کنید تا به حد مطلوبی برسید . .
پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز