اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

در مورد جوشهای غرور جوانی

در مورد جوشهای غرور جوانی

 

آكنه یا جوش غرورجوانی بیماری مزمنی است که درآن غدد سباسه یا همان غدد چربی دچارالتهاب می شوند . دراین بیماری عوامل مختلفی نقش داشته وبه همین علت هم درمان آن خیلی کامل وهمیشگی نیست اما می توان با درمان مناسب این جوشها را ازحالت جاگذاروشدید به حالت خفیف درآورد وکاری کرد که بهبودی جوشها نیزسریعترگردد. اگرجوشهای شما التهابی وشدید باشد می توان ازداروهای آنتی بیوتیک خوراکی استفاده نمود که رایج ترین آنها عبارت است ازتتراسیکلین ، اریترومایسین ، آزیترومایسین ، مینوسیکلین ، کوتریموکسازول و… درصورتی که جوشها خیلی التهاب نداشته وبیشتربصورت سرسفید ویا سرسیاه باشد می توان ازداروهایی موضعی نظیرترتینویین ، آداپالن ، آزلاییک اسید و… استفاده نمود . درصورتی که جوشها التهابی وبا شدت کم باشد نیزمی توان ازداروهایی موضعی مانند آنتی بیوتیکهای موضعی مانند اریترومایسین یا کلیندامایسین موضعی ، بنزوییل پراکساید وداروهای مشابه آنها استفاده نمود . اگرآکنه خیلی شدید و یا خیلی جاگذار باشد می توان ازداروی ایزوترتینویین استفاده نمود که بصورت خوراکی بوده ومدت چندین ماه باید مصرف شود تا بهبودی نسبتاً کاملی حاصل گردد . این دارورا باید تحت نظرمتخصص پوست استفاده نمود تابتوان ازعوارض احتمالی مصرف آن جلوگیری نمود . درحال حاضردارویی جهت بیماری آکنه قویتروموثرترازهمین داروی گفته شده وجود ندارد اما مصرف این دارونیازبه رعایت نکاتی دارد که پزشک دراولین جلسه تجویزاین داروآنها را متذکرخواهد شد.

بیماری آكنه درحقیقت التهاب مزمن غدد چربی می باشد كه ازسنین نوجوانی آغاز می شود شروع آن به شكل ضایعات همرنگ پوست ، برجسته وسرسیاه یا سرسفید می باشد  كه این ها می تواند تبدیل به ضایعات التهابی برجسته قرمز یا چركی شود وحتی كیستهای بزرگ چركی هم ایجاد گردد . مهمترین نكته این بیماری شایع به جا گذاشتن فرورفتگیها و برجستگیهایی برروی پوست فرد مبتلا پس از بهبودی ضایعات می باشد . به همین علت درمان این بیماری لازم وضروری است تا از بدشكلیهای بعدی جلوگیری بعمل آید . محل ضایعات آكنه ای بیشتر در صورت و گاهی درتنه می باشد . شدت بیماری ازانواع بسیار خفیف كه نیازی به درمان ندارد تا انواع بسیار شدید  متفاوت است . در موارد شدید بیماری می توان شدت بیماری را با درمان به موقع كم نمود وازجا گذاشتن ضایعات نیز پیشگیری نمود . در ایجاد این بیماری چندین عامل نقش دارند . غدد چربی فعال كه درزمان بلوغ فعال می شوند ، انسداد مجرای خروجی چربی ، وجود باكتری خاصی كه برروی چربی عمل كرده ودر ایجاد التهاب نقش ایفا می كند همه وهمه دست به دست هم داده تا بیماری آكنه ایجاد شود وتداوم یابد . البته برخی موارد آكنه علت مشخص خارج از بدن دارند مثلا" آكنه دارویی بعلت داروهای استروییدی یا آكنه بعلت فشارروی پوست ، صابونها ، گرما ورطوبت ، مواد آرایشی چرب كه می توان با رفع آن علت دربهبودی بیماری موثر بود . اما اكثر موارد بیماری علت خارجی نداشته وتنها می توان با پرهیز ازعوامل تشدید كننده تا حدی از شعله ور شدن بیماری جلوگیری كرد . در مورد تغذیه نیز باید گفت كه برخلاف نظر اكثر افراد آكنه بعلت برخی غذاها ایجاد نمی شود بلكه تنها در عده ای از افراد برخی غذاها كه خود فرد به تجربه دریافته است می توانند بیماری را تشدید كنند . پس پرهیز غذایی شدید در آكنه بی مورد بوده وتنها باید ازخوردن غذاهایی خودداری نمود كه خود احتمال می دهیم بیماری را تشدید می كند .

 
  درمان بیماری آكنه بسته به شدت آن باید متفاوت باشد . درموارد خفیف از داروهای موضعی مثل آنتی بیوتیكهای موضعی ویا ترتینویین ویا بنزوییل پراكساید می توان استفاده نمود و درموارد متوسط از آنتی بیوتیكهای خوراكی مختلف مثل تتراسیكلین ، داكسی سیكلین ، اریترومایسین می توان بهره برد ودر موارد شدید بهتراست از داروی ایزوترتینویین استفاده شود . درمان آكنه باید تحت نظر متخصص پوست انجام شود وهمكاری بیمار وپزشك در درمان این بیماری مانند بسیاری از بیماریهای مزمن دیگر كلید حل مشكل بیمار است .