وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ریزش مو

ریزش مو
 
ریزش موی آندروژنتیک در مردان وزنان بطور شایعی وجود دارد . درمردان ازحدود سن 18 سالگی شروع شده وبتدریج موهای ناحیه دوطرف جلوی سر کاهش می یابد وگاهی به سمت طاسی پیش می رود درزنان درسنین بالاتر رخ داده وناحیه فرق سر را گرفتار کرده و موها نازک شده وکاهش می یابد .علت این نوع ریزش مو توارث وهورمونهای مردانه می باشد . درحقیقت هورمونهای مردانه گیرنده هایی درروی موها دارند که با اثر برروی آنها باعث کاهش ضخامت مو می شوند وپاسخدهی این گیرنده ها را توارث تعیین می کند . این نوع ریزش مو آنقدر شایع است که دیگر نمی توان مگر درموارد شدید آن را بیماری محسوب نمود . ودرحقیقت یک نوع پروسه طبیعی در موها می باشد . البته این نوع ریزش مو را باید از انواع دیگر ریزش مو که علت خاصی دارند مثل ریزش موی بعلت کم کاری تیرویید ، کمخونی ها و مشکلات تغذیه ای افتراق داد چراکه درمان آنها متفاوت می باشد . دردرمان ریزش موی آندروژنتیک می توان ازداروهای موضعی محرک رویش مو مانند ماینوکسیدیل سود برد ویا درموارد شدیدتراز داروهای ضد هورمون مردانه تحت نظر پزشک متخصص استفاده کرد . البته روند پاسخ به درمانها کند بوده ودرمانها تنها شدت ریزش را کاهش داده و می توانند سرعت پیشرفت به سمت طاسی آقایان را کند کنند . درخانمها پاسخ به درمانها کمتربوده ووضعیت هورمونی آنها نیز می تواند در پاسخدهی به درمانها موثر باشد . لذا بررسی هورمونی درخانمها بیشترتوصیه شده وگاهی لازم است ازهمکاری متخصص غدد نیز بهره برد . امروزه بسیاری از درمانها جهت ریزش مو توصیه می شود وگاهی این توصیه ها ازطرف افراد غیر متخصص می باشد برای مثال انواع شامپوها جهت ریزش مو توصیه می شود درصورتی که کمترین اثری دراین زمینه نداشته  و یا محلولها وآمپولهای موضعی بسیاری تبلیغ می شود که شاید درصد کمی از آنها موثر باشد وباید توجه نمود که حتما" دراستفاده از این نوع درمانها باید  با متخصص پوست مورد اعتماد خود مشورت نماییم ودرصورت تایید از آنها استفاده کنیم وبه تبلیغات بسیاری که درمورد این نوع داروها می شود توجه نکنیم .
 

آلوپسی آره اتا ( طاسی منطقه ای )
 

دربیماری آلوپسی آره اتا یا طاسی منطقه ای یا طاسی سکه ای موهای منطقه ای از مناطق مودار بدن بطورناگهانی کاملا" می ریزد . این منطقه می تواند در ناحیه سر ، ریش ، ابرو، مژه و یا هرجای دیگربدن باشد . درموارد شدید بیماری تمام موهای سر می ریزد که به آن آلوپسی توتالیس می گویند ویا حتی موهای تمام بدن می ریزد که آن را  آلوپسی یونیورسالیس می نامند . علت این بیماری به نظرمی رسد که فعالیت سیستم ایمنی برعلیه موهای فرد مبتلا  باشد . گاهی همراه با ریزش موی منطقه ای ، تغییرات ناخنی خاصی نیز رخ می دهد که درتشخیص بیماری کمک کننده است  . بیماری درهر سنی می تواند شروع گردد . شدت بیماری نیز می تواند کاملا" متفاوت باشد . البته برخی عوامل در تعیین شدت بیماری موثرند  ، مثلا" اگر شروع بیماری در کودکی باشد و یا تمام سر را دربربگیرد ویا همراه با حساسیت پوستی سرشتی باشد ویا منطقه حاشیه ای پشت سر وبالای گوش را درگیر کند شدت بیماری بیشتر و مدت ابتلا طولانی تر می شود . مدت طول کشیدن این بیماری متفاوت است در موارد محدود اکثرا" در عرض چند ماه  موها مجددا" رویش می کند . درابتدا موهای رویش کرده به رنگ سفید می تواند باشد که کم کم به رنگ عادی باز می گردد . برخی افراد بطور مکرر دچار این نوع ریزش مومی شوند که گاه ممکن است بطور وسیع تمام سر یا کل بدن رانیز مبتلا کند . والبته گاه نیز فردی فقط یکبار دچار این بیماری می شود و درعرض چند ماه نیز بهبودی یافته وهیچگاه نیز دوباره دچار این بیماری نمی شود . دراین بیماری موها به یکباره ریزش می کند وفرد درعرض یکی دوروز متوجه ریزش موی خود می شود . خیلی از افراد نیز توسط آرایشگر خود ازریزش موی منطقه ای خود آگاه می شوند . یکی ازعواملی که در ایجاد بیماری گفته می شود که نقش دارد اضطراب می باشد که البته بطور کاملا" علمی این مطلب ثابت نشده است . اما چون خیلی از بیماریهای پوستی می تواند با استرس تشدید شود احتمال تشدید این بیماری نیز با استرس وجود دارد و آرامش بیمار و واکنش غیراحساسی او نسبت به بیماری خود می تواند دردرمان نیز موثر باشد . درمان بیماری دراوایل شروع ریزش مو خیلی موثرنیست وسیربیماری باید به طرف ثبات برود وقطرمناطق ریزش موثابت بماند تا درمان نیز موثرواقع شود . درمانهای موضعی رایج شامل استفاده از استروییدها ومحرکهای ریزش مو مانند ماینوکسیدیل می باشد .داروهایی نیز وجود دارد که می توانند با ایجاد حساسیت جلدی باعث بهبودی بیماری شوند که این داروها توسط متخصص پوست می تواند تجویز واستفاده شود . درمانهای خوراکی مانند استرویید خوراکی با مقادیر بالا و داروهایی مانند متوترکسات نیز در درمان استفاده می شود اما بعلت ازمان بیماری وعوارض دارویی بهتر است جز در موارد خاص از این داروها استفاده نشود .