وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مرمت ارگ بم توسط ایتالیایی‌ها

اسكندر مختاری طالقانی، مدیر پروژه نجات بخشی ارگ بم گفت: مطالعات و طرح‌های مرمتی برای انجام عملیات مرمتی در این اثر تاریخی طی فصل گذشته انجام شده است.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در این بخش از ارگ بم گفت:انجام مطالعات مستند نگاری با اسكن لیزری توسط هیات ایتالیایی، انجام چهار بار مطالعات باستان شناسی، تجهیز كارگاه كه برای نخستین بار دستگاهی برای مرمت ساخته شد، بخشی از فعالیت‌هایی است كه برای آغاز عملیات اجرایی در برج یك از برج‌های چهل و هشت گانه ارگ بم انجام گرفت.
مختاری طالقانی اضافه كرد: همچنین ایمن سازی برج كه داربست و امكاناتی گسترده برای این بخش تعبیه شد، آوار برداری محیط اطراف برج، تولید خشت‌های 30 در30 با الیاف خرما و خاك آوار برج، تهیه طرح های مرمتی و تسهیل طرح‌ها در هیات راهبردی بم بخشی دیگر از فعالیت‌ها است.
مدیر پروژه نجات بخشی ارگ بم خاطرنشان كرد:در حال حاضر در مرحله آغاز عملیات اجرایی برای حفاظت و مرمت برج یك ارگ بم قرار داریم.
وی تصریح كرد: همچنین یك كارگاه آموزشی برای كارشناسان جوان توسط هیئت ایتالیایی در محل پروژه برگزار شده است