اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مورد تنگی نفس بیشتر بدانیم

مجموعه : دانستنی ها

تنگی نفس یا آسم عارضه آلرژیكی است كه در اثر آن تنفس به سختی انجام می‌شود.

به گزارش سلامت نیوزبه نقل از پایگاه خبری راهنمای پزشكی این ناراحتی كه نزد خردسالان بیشتر از بزرگسالان و در مردان بیشتر از زنان دیده می‌شود اغلب به صورت فواصل كوتاه و بلند عارض می‌گردد.
بنابراین گزارش؛ عفونت دستگاه تنفسی، عامل روانی (هیجان، افسردگی و …) و حساسیت در تثبیت حمله آسم تاثیر گذار هستند.
بدون توجه به نوع عامل، نتیجه نهایی انقباض ماهیچه‌ها و نایژه‌های كوچكتر (مجاری كه هوا را از ریه عبور می‌دهند) است بلع غشا مخاطی باعث تولید خلط مجدد در ریه‌ها می‌شود كه استفاده از اكسیژن هوا را در شش‌ها مختلف می‌كند.
حمله آسمی ممكن است هر چند ساعت یك بار عارض شود درمان اولیه و رهایی از جمله با نشستن بیمار و باز كردن لباس‌های وی و نیز به كار بردن داروهای مختلف صورت می‌گیرد.
درمان اساسی شامل بر طرف كردن عفونت، جدا شدن از آلرژن (ماده مولد آلرژی) از بین بردن حساسیت بیمار با تلقیح آلرژن صورت می‌گیرد همچنین آسم ریوی كودكان اغلب نزد كودكانی كه در سنین تحصیل و یا بلوغ هستند دیده می‌شود اما استعداد ابتلا به بیماری احتمالا ارثی است هرگز به طور كامل درمان پذیر نیست و باید در نظر داشت كه این نوع آسم با آنچه كه در آسم قلبی نامیده می‌شود و در واقع نارسایی قلبی است تباین دارد.