اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس های زنی که با اندام خود رکوردی جدید ثبت کرده!

عکس های زنی که با اندام خود رکوردی جدید ثبت کرده!
یک خانم 23 ساله با زایمان و بدنیا آوردن پنج قلو هایش توانست نامش را وارد کتاب رکورد های گینس کند.
 
به گزارش ایران ناز این زن در یک لقاح طبیعی صاحب پنج فرزند شد اما نکته مهم در این زایمان این نکته بود که تمام این فرزندانش را بصورت طبیعی بدنیا آورده و از سزارین استفاده نکرده است و همین نکته باعث ثبت شدن نام او در کتاب رکوردهای گینس شده است. وی صاحب 4 پسر و 1 دختر شده است که حال تمامی فرزندان وی خوب میباشد.
 
عکس های زنی که با اندام خود رکوردی جدید ثبت کرده!
 
عکس های زنی که با اندام خود رکوردی جدید ثبت کرده!
 
عکس های زنی که با اندام خود رکوردی جدید ثبت کرده!