اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شعر و تو رفتی و هنوز من مانده ام

شعر  و تو رفتی و هنوز من مانده ام
سالهاست كه در گوش من آرام آرام
 
                                      خش خش گام تو تكرار كنان می دهد آزارم

 
             و من اندیشه كنان غرق در این پندارم
 
                                          كه چرا باغچه كوچك ما سیب نداشت

حمید مصدق این چند بیتی را سروده است