اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سکوتت برای من جهنم است

مجموعه : مطالب عاشقانه
سکوتت برای من جهنم است
چون اینقدر رنجیدی که نمی خوای

حرفــــی بزنی

بعضی وقتا سکـــــوتــــ میکنی چون

واقعا حرفـــی واسه گفتن نداری

گاه سکــــوتــــــ یه اعتراضه….

گاهی همـــ انتظار….

امابشتر وقتا سکــــــــوتــــ واسه اینه کـــه

هیچ کلمه ای نمیتونه غمی روکه تووجودت داری

توصیف کنه….

بگـــــــذار سکــــــــــــوتـــــــــ ـ

قانون زندگـــــیم باشد…وقتی واژه ها

 
تک تک اسم تورا صدا می زنند

درد را نمـــــی فهمند!!!