اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سر كینگزلی آمیس که بود؟

سر كینگزلی آمیس که بود؟
 شاعر، نویسنده، منتقد و معلم اهل انگلستان بود. او بیست رمان، شش جلد دیوان شعر و تعداد زیادی داستان كوتاه و نمایشنامه رادیویی و تلویزیونی نوشت. به قول زندگینامه نویس انگلیسی، زاچلی لیدر «آمیس طنزپردازترین نویسنده انگلیسی زبان نیمه دوم قرن بیستم بود.» در سال 2008 روزنامه تایمز او را جزو پنجاه نویسنده برتر انگلیسی زبان معرفی كرد.

او طی سال های مختلف (1974-1978) نامزد جایزه بوكر شد و سرانجام در سال 1986 این جایزه را از آن خود كرد. داستان بلند «توهم عزیز» با آنكه از زبان طنز آمیس بی بهره نیست، اما سبك انتقادی آن نمود و ظهور بیشتری دارد و بستری را كه نویسنده خود نیز در طول حیاتش تجربه كرده است،

 
به باد استهزا و انتقاد می گیرد. «توهم عزیز»، جامعه یی را توصیف می كند كه هیچ كس، حتی یك شاعر برجسته نیز ناگزیر است سال ها میل باطنی خود را مكتوم نگاه دارد و صرفا زمانی كه به آزادی واقعی می رسد، واقعیت ها را با صراحت برای هوادارانش شرح دهد.با وجود اینكه گاه زبان آمیس در این داستان، زبانی تا حدودی فنی می شود، اما در كل روایتی ساده و ملموس دارد.

«توهم عزیز» ماجرای زندگی یك شاعر به نام ادوارد آرتور پاتر است. در ابتدا یك روزنامه نگار و عكاس به نام های پت بوز و سو مك نامارا برای مصاحبه با او به منزل شاعر می روند و با او مصاحبه می كنند. شاعر در این مصاحبه ابراز می دارد كه از شعرگفتن برای همیشه دست كشیده و بعد آخرین شعرش را به مصاحبه كننده می دهد. اما بعد از این مصاحبه است كه داستان شروع می شود

 
و . . . . در اینجا شاعر به جوایز دیگری می‌رسد كه به زعم خودش تنها برای دلخوش كردن او در سنین سالخوردگی به او داده شده، نه به خاطر ارزش ادبی شعرهایش و در اینجا با یك سخنرانی انتقادی همه چیز را از هم می پاشد و داغون میکرد.