وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

دوستان برای دوخت دامن شلواری با ما همرا شوید

دوستان برای دوخت دامن شلواری با ما همرا شوید
طریقه دوخت دامن شلواری برای شما که علاقمند خیاطی هستید را در زیر دنبال کنید:
 
ابتدا از نقطه 4 یعنی پایین جلوی دامن 2 سانتی‌متر خارج شده و آن را نقطه 9 نام گذاشته سپس آن را به خط باسن بزرگ وصل كنید.

از نقطه 3 كه بالای جلوی دامن قرار دارد به اندازه یك‌چهارم دور باسن به علاوه 2 سانتی‌متر پایین آمده، نقطه 5 را رسم كنید و از آن به اندازه یك‌هشتم دور باسن منهای 2 سانت خارج شده نقطه 6 را به دست آورید.

نقطه 8 و 6 را به هم وصل كنید آن گاه وسط آن را پیدا كرده آن را نقطه 13 نام گذاشته و پس از آن كه 2 سانتی‌متر داخل شدید نقطه 14 را به دست آورید. سپس از نقطه 8 به 6 و 14 به صورت هلال خطی رسم كنید. حالا از نقطه 9 نیز به اندازه فاصله 5 تا 6  خارج شده نقطه 15 را به دست آورید و نقطه 6 را به 15 وصل كنید.

برای درست كردن پشت دامن شلواری كمی اندازه‌گیری‌ها فرق می‌كند. برای ساختن پشت الگوی دامن شلواری از نقطه 7 پایین وسط پشت به اندازه 2 سانتی‌متر خارج شده نقطه 16 را به دست آورید.

 
این نقطه را به خط باسن بزرگ وصل كرده و نقطه 17 را رسم كنید. به اندازه فاصله نقطه 3 تا 5 از نقطه 18 در وسط بالای پشت به سمت پایین الگو رفته نقطه 19 را به دست می‌آوریم. از آنجا به اندازه یك‌هشتم دور باسن منهای یك سانتی‌متر بالا رفته نقطه 20 را علامت می‌زنیم.
 
از نقطه 19 به اندازه یك‌ششم دور باسن منهای 2 سانت خارج شده نقطه 21 را به دست می‌آوریم. نقطه 21 را به نقطه 20 وصل می‌كنیم.  وسط این خط را نقطه 22 نام می‌گذاریم و از آنجا به نقطه 19 وصل می‌كنیم.

از نقطه 22 به نقطه 19 خطی می‌كشیم و از نقطه 22 به اندازه 2 تا 4 سانت داخل شده نقطه 23 را ترسیم می‌كنیم.

حالا وقت آن است كه یك هلال متناسب با استفاده از نقاط 23، 20 و 21 ترسیم كنیم.

فاصله نقطه 16 تا 24 مساوی با فاصله 19 تا 21 است. نقطه 21 را نیز به 24 وصل كنید.حال می‌توانید جای زیپ را در قسمت جلوی دامن طراحی كنید