اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

خجالت کشیدن این حشره ی مامانی را ببینید (عکس)

خجالت کشیدن این حشره ی مامانی را ببینید (عکس)
به گزارش ایران ناز عکاس حیاط وحش توانست تصویر زشت ترین و خجالتی ترین حشره گوشت خوار دنیا را توسط لنز دور‌بینش شکار کند.کیشید‌ا ۴۱ ساله عکاس حرفه ای حیاط وحش توانست حین جستجوی خود در جنگلهای کاستا‌ریکا واقع در آمریکای مرکزی تصویر زشت ترین حشره گوشتخوار دنیا را شکار کند.
 
بدن این حشره از جنس سخت پوستان است و آن را به مراتب قوی تر از دیگر حشرات می کندحشره شناسان و عکاس حرفه ای ۴۱ ساله از اوز‌اکا واقع در ژاپن، کاستار‌یکا را بهترین سفر خود به دلیل کشف زشت ترین و خجالتی ترین حشره دنیا عنوان کرد.
 
خجالت کشیدن این حشره ی مامانی را ببینید (عکس)
 
خجالت کشیدن این حشره ی مامانی را ببینید (عکس)
 
خجالت کشیدن این حشره ی مامانی را ببینید (عکس)