وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تجاوز 6 ساعته پدر و پسر به دختر نوجوان!

تجاوز 6 ساعته پدر و پسر به دختر نوجوان!
به گزارش ایران ناز، دختر نوجوان آسیایی توسط 30 مرد به مدت 6 ساعت مورد تجاوز و ازار جنسی قرار گرفت.اخیرا در جامعه برمینگهام انگلستان تجاوز به دختران اسیایی به پدیده بحث برانگیز تبدیل شده است تا جایی که داد خانواده ها را دراورده است.دختر نوجوان جزو یکی از 35 موردی است که اخیرا توسط 30 مرد اسیایی مورد تجاوز قرار گرفته است.
 
در میان 30 متجاوز پدر و پسری نیز به چشم می خورند.دختر نوجوان به نام "گهر"در این باره می گوید دختران زیادی مثل من همه روزه قربانی تجاوزهای بی رحمانه می گردند.خیلی از انها به خاطر شرمی که دارند موضوع را با خانواده های خود مطرح نمی نمایند.به محض اینکه خانواده ها متوجه شوند دختر را به خارج می فرستند و یا او را مجبور به ازدواج ناخواسته نموده تا از شر این مساله راحت شوند.
 
در بسیاری از نقاط انگلستان این پدیده شوم وجود دارد اما در برمینگهام در حال فزونی است. یکی از مسلمانان ساکن برمینگهام به نام"وثیم ظفر"می گوید:اینکه همه تقصیرات را گردن مردان یا جوانان اسیایی بیندازیم منصفانه نیست.در میان متجاوزان افراد از فرهنگ ها و اقوام گوناگون دیگر به چشم می خورند.

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره