بهترین راهکار پزشکی برای خارج کردن جسم از گوش

بهترین راهکار پزشکی برای خارج کردن جسم از گوش
دکتر ابراهیم رزم پا با اشاره به اینکه اغلب بچه‌ها اشیایی از قبیل نخود،‌ لوبیا، ‌تخمه را در گوش خود وارد می‌کنند، بیان کرد: در اثر دستکاری ممکن است جسم خارجی به عقب رفته و یا به علت باد کردن دانه‌ ها خارج کردن آن دشوار شود.

این متخصص گوش، گلو و بینی تاکید کرد: برای خارج کردن جسم خارجی از گوش هرگز نباید از سیم، سوزن و اجسامی مانند اینها استفاده کرد زیرا سبب صدمات بیشتری در گوش می شود.

وی ادامه داد: اگر حشره یا دانه‌ای در گوش وارد شود باید در اسرع وقت کمی روغن زیتون یا پارافین در گوش ریخته شود که هم جانور را بکشد و هم آسیب رسیده به گوش کمتر شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: روغن مانع باد کردن دانه‌های نباتی می‌شود. همچنین باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کرد تا با پنس مخصوص جسم خارجی را از گوش درآورد.

رزم پا بیان کرد: ورود جسم خارجی یا حشرات در بینی را می توان با فین کردن یا چکاندن روغن‌ها خارج کرد، در صورت عدم موفقیت باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کرد.